GEPOS - Kontakt

Kontaktný formulár

Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS

Malinovského 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel. (032) 771 28 89

Mobil (0905) 211 133
E-mail: rasto-petkanic@gepos.sk