Otvor mapu
© OpenStreetMap contributors

GEPOS - Kontakt

Kontaktný formulár

GEPOS s.r.o.

Krajná 2172/1, Nové Mesto nad Váhom

prevádzka: Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO 36651133

DIČ 2022213369

IČ DPH SK2022213369

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka č.16879/R

Tel. (032) 771 28 89

Mobil (0905) 211 133
E-mail: rasto-petkanic@gepos.sk